Kazalo 
Zapisnik
PDF 215kWORD 188k
Četrtek, 7. april 2011 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Letno poročilo EIB za leto 2009 (razprava)
 4.Cepljenje proti bolezni modrikastega jezika ***I (razprava)
 5.Uvoz paradižnika iz Maroka v EU (razprava)
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Cepljenje proti bolezni modrikastega jezika ***I (glasovanje)
  
6.2.Nauki glede jedrske varnosti, ki se jih mora Evropa naučiti iz jedrske nesreče na Japonskem (glasovanje)
  
6.3.Razmere v Siriji, Bahrajnu in Jemnu (glasovanje)
  
6.4.Četrta konferenca Združenih narodov o najmanj razvitih državah (glasovanje)
  
6.5.Poročilo o napredku Islandije za leto 2010 (glasovanje)
  
6.6.Poročilo o napredku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2010 (glasovanje)
  
6.7.Razmere v Slonokoščeni obali (glasovanje)
  
6.8.Revizija evropske sosedske politike - vzhodna razsežnost (glasovanje)
  
6.9.Revizija evropske sosedske politike - južna razsežnost (glasovanje)
  
6.10.Uporaba spolnega nasilja v spopadih v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu (glasovanje)
  
6.11.Letno poročilo EIB za leto 2009 (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
10.1.Primer Ai Weiweija na Kitajskem
  
10.2.Prepoved volitev za tibetansko vlado v izgnanstvu v Nepalu
  
10.3.Zimbabve
 11.Čas glasovanja
  
11.1.Primer Ai Weiweija na Kitajskem (glasovanje)
  
11.2.Prepoved volitev za tibetansko vlado v izgnanstvu v Nepalu (glasovanje)
  
11.3.Zimbabve (glasovanje)
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Sklepi o določenih dokumentih
 14.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)
 15.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 16.Datum naslednjih sej
 17.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Predložitev dokumentov

Svet in Komisija sta posredovala naslednje dokumente:

- Predlog sprememb statuta sodišča Evropske Unije in Priloge I k temu statutu (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog poslovnika Evropskega Parlamenta in Sveta v zvezi z začasnimi sodniki sodišča za uslužbence Evropske Unije (01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) (COM(2011)0121 - C7-0092/2011 - 2011/0058(CNS))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

IMCO


3. Letno poročilo EIB za leto 2009 (razprava)

Poročilo o letnem poročilu Evropske investicijske banke za leto 2009 [2010/2248(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

George Sabin Cutaş je predstavil poročilo.

Govorili so Philippe Maystadt (presednik Evropske investicijske banke) in Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Govorili so Jean-Pierre Audy (pripravljalec mnenja odbora CONT), Danuta Maria Hübner v imenu skupine PPE, Thijs Berman v imenu skupine S&D, Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, Pascal Canfin v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Kay Swinburne v imenu skupine ECR, Jürgen Klute v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Hans-Peter Martin, Godfrey Bloom v imenu skupine EFD, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Jean-Paul Gauzès, Antolín Sánchez Presedo, James Elles, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Alfredo Pallone, Olle Ludvigsson in Struan Stevenson.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Antonio Cancian, Alfreds Rubiks, Iosif Matula in Werner Kuhn.

Govorili so Maroš Šefčovič, Philippe Maystadt in George Sabin Cutaş.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.11 zapisnika z dne 7.4.2011.


4. Cepljenje proti bolezni modrikastega jezika ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2000/75/ES glede cepljenja proti bolezni modrikastega jezika [COM(2010)0666 - 05499/2011 - C7-0032/2011- 2010/0326(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

Janusz Wojciechowski je predstavil poročilo.

Govoril je Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Govorili so Elisabeth Jeggle v imenu skupine PPE, John Stuart Agnew o prejšnjem govoru, Sergio Gutiérrez Prieto v imenu skupine S&D, Marit Paulsen v imenu skupine ALDE, in James Nicholson v imenu skupine ECR.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govorili so John Stuart Agnew v imenu skupine EFD, Diane Dodds samostojna poslanka, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Julie Girling, Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, Horst Schnellhardt in Marc Tarabella.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Oldřich Vlasák, Giommaria Uggias in Peter Jahr.

Govorila sta Maroš Šefčovič in Janusz Wojciechowski.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika z dne 7.4.2011.


5. Uvoz paradižnika iz Maroka v EU (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000040/2011), ki ga je postavila Erminia Mazzoni v imenu odbora PETI Komisiji: Peticija 1565/2009, ki jo je vložil José Maria Pozancos (španski državljan), o uvozu paradižnika iz Maroka v EU (B7-0211/2011)

Erminia Mazzoni je predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Esther Herranz García v imenu skupine PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Gabriel Mato Adrover, Josefa Andrés Barea, Paolo De Castro in Iratxe García Pérez.

Po postopku "catch the eye" so govorili Giovanni La Via, Pier Antonio Panzeri, Raül Romeva i Rueda, Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Jahr in Michel Dantin.

Govoril je Maroš Šefčovič.

Razprava se je zaključila.


(Seja, ki je bila prekinjena ob __[A6282]__ v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob __[A6283]__.)

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govoril je Nigel Farage, ki je postavil vprašanje, ali namerava Komisija v skladu s členom 110(1) poslovnika podati izjavo o razmerah na Portugalskem.


6.1. Cepljenje proti bolezni modrikastega jezika ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2000/75/ES glede cepljenja proti bolezni modrikastega jezika [COM(2010)0666 - 05499/2011 - C7-0032/2011- 2010/0326(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2011)0147)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0147)

Govorila sta

Pred glasovanjem: Paolo De Castro (predsednik odbora AGRI) in Janusz Wojciechowski (poročevalec).


6.2. Nauki glede jedrske varnosti, ki se jih mora Evropa naučiti iz jedrske nesreče na Japonskem (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0236/2011, B7-0237/2011, B7-0240/2011, B7-0241/2011, B7-0242/2011 in B7-0243/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0236/2011

(ki nadomešča B7-0236/2011, B7-0237/2011, B7-0240/2011, B7-0242/2011 in B7-0243/2011),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera in Peter Liese v imenu skupine PPE,
Marita Ulvskog v imenu skupine S&D,
Lena Ek, Fiona Hall in Leonidas Donskis v imenu skupine ALDE,
Rebecca Harms in Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE,
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0236/2011

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0237/2011

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0240/2011

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0241/2011

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJEVB7-0242/2011

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0243/2011

Zavrnjeno


6.3. Razmere v Siriji, Bahrajnu in Jemnu (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0249/2011, B7-0251/2011, B7-0252/2011, B7-0253/2011, B7-0254/2011 in B7-0255/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0249/2011

(ki nadomešča B7-0249/2011, B7-0251/2011, B7-0252/2011, B7-0253/2011 in B7-0254/2011),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE,
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon in Boris Zala v imenu skupine S&D,
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake in Jorgo Chatzimarkakis v imenu skupine ALDE,
Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE,
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan in Konrad Szymański v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2011)0148)

(Predlog resolucije B7-0255/2011 je brezpredmeten.)


6.4. Četrta konferenca Združenih narodov o najmanj razvitih državah (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0228/2011, B7-0229/2011, B7-0230/2011, B7-0231/2011, B7-0232/2011 in B7-0233/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0228/2011

(ki nadomešča B7-0228/2011, B7-0229/2011, B7-0230/2011, B7-0231/2011, B7-0232/2011 in B7-0233/2011),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Eleni Theocharous, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Maurice Ponga in Alf Svensson v imenu skupine PPE,
Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu in Patrice Tirolien v imenu skupine S&D,
Charles Goerens in Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE,
Judith Sargentini in Catherine Grèze v imenu skupine Verts/ALE,
Jan Zahradil v imenu skupine ECR,
Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P7_TA(2011)0149)

Govoril je

Nirj Deva, ki je podal ustni predlog spremembe k odstavku 16 (ki ni bil upoštevan, saj je temu nasprotovalo več kot 40 poslancev).


6.5. Poročilo o napredku Islandije za leto 2010 (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0226/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0150)

Govoril je

Cristian Dan Preda, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 2 (ki je bil upoštevan).


6.6. Poročilo o napredku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2010 (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0225/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0151)

Govorili so

Pred glasovanjem, Nikolaos Salavrakos, ki je zahteval, da se glasovanje prestavi, in Kristian Vigenin, ki je temu nasprotoval (Parlament je zahtevo zavrnil).

Eduard Kukan, ki je predlagal, da bi se pri končnem glasovanju glasovalo poimensko.

Kristian Vigenin o glasovanju o odstavku 1.

Pred končnim glasovanjem, Gerard Batten, ki je opozoril na določbe poslovnika v zvezi s poimenskim glasovanjem o resoluciji.


6.7. Razmere v Slonokoščeni obali (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0256/2011, B7-0257/2011, B7-0258/2011, B7-0259/2011, B7-0260/2011, B7-0261/2011 in B7-0262/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0256/2011

(ki nadomešča B7-0256/2011, B7-0258/2011, B7-0259/2011, B7-0260/2011 in B7-0262/2011),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Dominique Baudis, Bernd Posselt, Alain Cadec, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu in Alf Svensson v imenu skupine PPE,
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Harlem Désir, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon in Patrice Tirolien v imenu skupine S&D,
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland in Sonia Alfano v imenu skupine ALDE,
Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE,
Charles Tannock, Jan Zahradil, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński in Adam Bielan v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2011)0152)

(Predlogi resolucij B7-0257/2011 in B7-0261/2011 so brezpredmetni.)


6.8. Revizija evropske sosedske politike - vzhodna razsežnost (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0198/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0153)


6.9. Revizija evropske sosedske politike - južna razsežnost (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0199/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0154)

Govoril je

Paweł Robert Kowal, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 7 (ki ni bil upoštevan, saj je temu nasprotovalo več kot 40 poslancev).


6.10. Uporaba spolnega nasilja v spopadih v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0244/2011, B7-0245/2011, B7-0246/2011, B7-0247/2011 in B7-0248/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0244/2011

(ki nadomešča B7-0244/2011, B7-0245/2011, B7-0246/2011, B7-0247/2011 in B7-0248/2011),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Edit Bauer, Elmar Brok, Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Jeggle in Tokia Saïfi v imenu skupine PPE,
Britta Thomsen, Maria Eleni Koppa, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes in Carmen Romero López v imenu skupine S&D,
Antonyia Parvanova, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Heidi Hautala in Frieda Brepoels v imenu skupine Verts/ALE,
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis in Andrea Češková v imenu skupine ECR,
Eva-Britt Svensson, Jean-Luc Mélenchon, Cornelia Ernst in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2011)0155)


6.11. Letno poročilo EIB za leto 2009 (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu Evropske investicijske banke za leto 2009 [2010/2248(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0156)


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Janusz Wojciechowski - A7-0121/2011

Ville Itälä, Giommaria Uggias

Nauki glede jedrske varnosti, ki se jih mora Evropa naučiti iz jedrske nesreče na Japonskem - RC-B7-0236/2011

Ville Itälä, Bernd Lange, Sergej Kozlík, Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Paul Murphy, Francesco De Angelis, Filip Kaczmarek, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula, Gay Mitchell

Razmere v Siriji, Bahrajnu in Jemnu - RC-B7-0249/2011

Mitro Repo, Paul Murphy, Adam Bielan, Hannu Takkula

Poročilo o napredku Islandije za leto 2010 - B7-0226/2011

Paul Murphy, Peter Jahr

Poročilo o napredku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2010 - B7-0225/2011

Mitro Repo, Martin Kastler

Razmere v Slonokoščeni obali - RC-B7-0256/2011

Adam Bielan

Revizija evropske sosedske politike - vzhodna razsežnost - B7-0198/2011

Ville Itälä, Adam Bielan

Revizija evropske sosedske politike - južna razsežnost - B7-0199/2011

Cristiana Muscardini


8. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.20, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 5.4.2011)


10.1. Primer Ai Weiweija na Kitajskem

Predlogi resolucij B7-0274/2011, B7-0275/2011, B7-0276/2011, B7-0277/2011, B7-0278/2011 in B7-0279/2011

Guy Verhofstadt je predstavil predlog resolucije B7-0274/2011.

Govoril je Bernd Posselt.

Rui Tavares, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Heidi Hautala in Ana Gomes so predstavili druge predloge resolucij.

Govorili so Sari Essayah v imenu skupine PPE, Rosario Crocetta v imenu skupine S&D, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Paul Murphy, v imenu skupine GUE/NGL, Bernd Posselt, Mitro Repo in Seán Kelly.

Po "catch the eye" postopku sta govorila Peter Jahr in Gesine Meissner.

Govoril je Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.1 zapisnika z dne 7.4.2011.


10.2. Prepoved volitev za tibetansko vlado v izgnanstvu v Nepalu

Predlogi resolucij B7-0238/2011, B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 in B7-0270/2011

Jaroslav Paška, Charles Tannock, Eva Lichtenberger, Kristiina Ojuland, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg in Thomas Mann so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Elena Băsescu v imenu skupine PPE, Kriton Arsenis v imenu skupine S&D, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Rui Tavares v imenu skupine GUE/NGL, in Monica Luisa Macovei.

Po "catch the eye" postopku so govorili Sari Essayah, Seán Kelly in Mitro Repo.

Govoril je Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.2 zapisnika z dne 7.4.2011.


10.3. Zimbabve

Predlogi resolucij B7-0239/2011, B7-0265/2011, B7-0267/2011, B7-0269/2011, B7-0271/2011, B7-0272/2011 in B7-0273/2011

Jaroslav Paška, Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Kristiina Ojuland, Ana Gomes, Seán Kelly in Rui Tavares so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE, Kriton Arsenis v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, in Cristian Dan Preda.

Po "catch the eye" postopku so govorili Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cristian Silviu Buşoi, Elena Băsescu, Mitro Repo in Albert Deß.

Govoril je Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.3 zapisnika z dne 7.4.2011.


11. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


11.1. Primer Ai Weiweija na Kitajskem (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0274/2011, B7-0275/2011, B7-0276/2011, B7-0277/2011, B7-0278/2011 in B7-0279/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0274/2011

(ki nadomešča B7-0274/2011, B7-0275/2011, B7-0276/2011, B7-0277/2011, B7-0278/2011 in B7-0279/2011),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Sonik in László Tőkés v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser v imenu skupine S&D;

Edward McMillan-Scott, Guy Verhofstadt in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE;

Helga Trüpel, Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński in Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR;

Rui Tavares v imenu skupine GUE/NGL;

Fiorello Provera.

Sprejeto (P7_TA(2011)157)


11.2. Prepoved volitev za tibetansko vlado v izgnanstvu v Nepalu (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0238/2011, B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 in B7-0270/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0238/2011

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0263/2011

(ki nadomešča B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 in B7-0270/2011),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka in László Tőkés v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser in Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D;

Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake in Sonia Alfano v imenu skupine ALDE;

Eva Lichtenberger, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński in Adam Bielan v imenu skupine ECR;

Fiorello Provera.

Sprejeto (P7_TA(2011)158)


11.3. Zimbabve (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0239/2011, B7-0265/2011, B7-0267/2011, B7-0269/2011, B7-0271/2011, B7-0272/2011 in B7-0273/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0239/2011

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0265/2011

(ki nadomešča B7-0265/2011, B7-0267/2011, B7-0269/2011, B7-0271/2011, B7-0272/2011 in B7-0273/2011),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman in Ana Gomes v imenu skupine S&D;

Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE;

Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński in Adam Bielan v imenu skupine ECR;

Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL;

Fiorello Provera.

Sprejeto (P7_TA(2011)159)


12. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


13. Sklepi o določenih dokumentih

Sprememba poslovnika (člen 212 poslovnika)

odbor AFCO

- Prehodni ukrepi o komitologiji, ki jih je sprejela konferenca predsednikov (2009/2195(REG))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 48 poslovnika)

odbor AGRI

- Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem (2011/2051(INI))
mnenje: DEVE, ENVI, ITRE, REGI

odbor EMPL

- Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti (2011/2052(INI))
mnenje: FEMM, CULT, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, REGI

odbor FEMM

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. A 2020 Perspective for Women in Turkey (2011/2066(INI))

Napotitev na odbore

odbor AFET

- Napadi na informacijske sisteme in razveljavitev Okvirnega sklepa Sveta 2005/222/PNZ (COM(2010)0517 - C7-0293/2010 - 2010/0273(COD))
posredovano pristojni: LIBE
mnenje: AFET, BUDG, ITRE


14. Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile v registru zabeležene pisne izjave (člen 123(3) poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelji

Podpisi

0001/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

156

0002/2011

Mara Bizzotto

27

0003/2011

Romana Jordan Cizelj, Ana Gomes, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Indrek Tarand

338

0004/2011

Angelika Werthmann, Evelyn Regner, Ulrike Lunacek

56

0005/2011

Dieter-Lebrecht Koch

48

0006/2011

Françoise Castex, Jan Philipp Albrecht, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Diana Wallis

122

0007/2011

Georgios Papastamkos, Jean-Luc Bennahmias, Gay Mitchell, Gianluca Susta, Tadeusz Zwiefka

237

0008/2011

Ioan Enciu, Lena Kolarska-Bobińska, Antonyia Parvanova, Zuzana Roithová, Kyriacos Triantaphyllides

88

0009/2011

Ramon Tremosa i Balcells, Marta Andreasen, Santiago Fisas Ayxela, Oriol Junqueras Vies

129

0010/2011

Marina Yannakoudakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Charles Tannock, Cecilia Wikström

232

0011/2011

Oreste Rossi

44

0012/2011

Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta, Pablo Zalba Bidegain

36

0013/2011

Johannes Cornelis van Baalen, Tanja Fajon, Carl Haglund, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek

24

0014/2011

Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Cecilia Wikström

83

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

52

0016/2011

Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Hannu Takkula

19

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

39


15. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


16. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 9. do 12. maja 2011.


17. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becker , Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov