Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0289(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0069/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0069/2011

Συζήτηση :

PV 09/05/2011 - 19
CRE 09/05/2011 - 19

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2011 - 11.12
CRE 10/05/2011 - 11.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/09/2012 - 11.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0205
P7_TA(2012)0350

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο

19. Εισαγωγή αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εισαγωγή αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν [COM(2010)0552 - C7-0322/2010- 2010/0289(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0069/2011)

Ο Vital Moreira παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianluca Susta, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, Paulo Rangel, Josefa Andrés Barea, João Ferreira, Mara Bizzotto, Γεώργιος Παπαστάμκος, Bernd Lange, Paweł Zalewski και David Martin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, George Sabin Cutaş, Charles Tannock, Franz Obermayr και Jean Lambert.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) και Vital Moreira.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.5.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου