Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2620(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0292/2011

Разисквания :

PV 09/05/2011 - 20
CRE 09/05/2011 - 20

Гласувания :

PV 11/05/2011 - 5.17

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 9 май 2011 г. - Страсбург

20. Споразумение за свободна търговия с Индия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000059/2011) зададен от Vital Moreira, от името на комисията INTA, към Комисията: Състояние на преговорите относно Споразумението за свободна търговия между ЕС и Индия (B7-0214/2011)

Vital Moreira разви въпроса, изискващ устен отговор.

Karel De Gucht (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Daniel Caspary, от името на групата PPE, Harlem Désir, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Robert Sturdy, от името на групата ECR, Franziska Keller, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Csanád Szegedi, независим член на ЕП, Paweł Zalewski, George Sabin Cutaş, Bill Newton Dunn, Peter van Dalen и Georgios Papastamkos.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се: Bernd Lange, Cristian Silviu Buşoi, Sajjad Karim, Lena Kolarska-Bobińska, Jörg Leichtfried и Tokia Saïfi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Syed Kamall и João Ferreira.

Изказаха се: Karel De Gucht и Franz Obermayr, последният относно протичането на разискването.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Christofer Fjellner и Daniel Caspary, от името на групата PPE, Niccolò Rinaldi и Graham Watson, от името на групата ALDE, Robert Sturdy, Syed Kamall и Jan Zahradil, от името на групата ECR, относно текущото състояние на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия (B7-0291/2011);

- Kader Arif, Véronique De Keyser, Michael Cashman и Harlem Désir, от името на групата S&D, относно споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия (B7-0292/2011);

- Franziska Keller, Yannick Jadot, Karima Delli, Judith Sargentini и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия (B7-0293/2011);

- Helmut Scholz и Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, относно споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия (B7-0294/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.17 от протокола от 11.5.2011.

Правна информация - Политика за поверителност