Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2143(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0094/2011

Разисквания :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Гласувания :

PV 10/05/2011 - 11.3
CRE 10/05/2011 - 11.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0196

Протокол
Вторник, 10 май 2011 г. - Страсбург

4. Освобождаване от отговорност за 2009 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: общ бюджет на ЕС, Раздел III - Комисия

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: общ бюджет на ЕС, Раздел III - Комисия и изпълнителни агенции [SEC(2010)0963 - C7-0211/2010 - 2010/2142(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0134/2011)

Специални доклади на Европейската сметна палата в рамките на освобождаването на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.

Доклад относно специалните доклади на Европейската сметна палата в рамките на освобождаването на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г. [2010/2204(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0135/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски парламент

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: общ бюджет на ЕС, Раздел I - Европейски парламент [SEC(2010)0963 - C7-0212/2010 - 2010/2143(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ville Itälä (A7-0094/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: общ бюджет на ЕС, Съвет

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, Раздел II - Съвет [SEC(2010)0963 - C7-0213/2010- 2010/2144(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Crescenzio Rivellini (A7-0088/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета за 2009 г.: общ бюджет на ЕС, Съд

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на общия бюджет на Европейския съюз за 2009 година, Раздел IV - Съд [SEC(2010)0963 - C7-0214 - 2010/2145(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Crescenzio Rivellini (A7-0137/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: общ бюджет на ЕС, Сметна палата

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, Раздел V - Сметна палата [SEC(2010)0963 - C7-0215/2010 - 2010/2146(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Crescenzio Rivellini (A7-0138/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски икономически и социален комитет

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, Раздел VI - Европейски икономически и социален комитет [SEC(2010)0963 - C7-0216/2010 - 2010/2147(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Crescenzio Rivellini (A7-0136/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: общ бюджет на ЕС, Комитет на регионите

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, Раздел VII - Комитет на регионите [SEC(2010)0963 - C7-0217/2010 - 2010/2148(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Crescenzio Rivellini (A7-0139/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски омбудсман

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, Раздел VIII - Европейски омбудсман [SEC(2010)0963 - C7-0218/2010 - 2010/2149(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Crescenzio Rivellini (A7-0116/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски надзорен орган по защита на данните

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, Раздел IX - Европейски надзорен орган по защита на данните [SEC(2010)0963 - C7-0219/2010 - 2010/2150(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Crescenzio Rivellini (A7-0117/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: 8-и, 9-и и 10-и Европейски фонд за развитие (ЕФР)

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на 8-и, 9-и и 10-и Европейски фонд за развитие (ЕФР) за финансовата 2009 година [COM(2010)0402 - C7-0220/2010 - 2010/2151(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A7-0140/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2009 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС [2010/2271(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0149/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейски полицейски колеж

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0241/2010- 2010/2181(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0150/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейска агенция по лекарствата

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0233/2010- 2010/2173(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0153/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0232/2010 - 2010/2172(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0119/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0226/2010 - 2010/2166(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0106/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Агенция на Общността за контрол на рибарството

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0244/2010 - 2010/2184(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0118/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0237/2010 - 2010/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0123/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0239/2010 - 2010/2179(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0107/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейска агенция по химикали

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финаносвата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0245/2010 - 2010/2185(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0127/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейска агенция за околната среда

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0230/2010 - 2010/2170(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0122/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейски орган за безопасност на храните

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0238/2010 - 2010/2178(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0146/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0229/2010 - 2010/2169(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0120/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейска агенция по морска безопасност

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0236/2010 - 2010/2176(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0132/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0252/2010 - 2010/2192(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0105/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейска железопътна агенция

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0240/2010 - 2010/2180(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0125/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейска фондация за обучение

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0235/2010 - 2010/2175(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0109/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0231/2010- 2010/2171(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0104/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Агенция за снабдяване към Евратом

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0246/2010 - 2010/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0144/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0227/2010 - 2010/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0108/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Евроюст

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963- C7-0234/2010 - 2010/2174(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0133/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0120/2010 - 2010/2168(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0130/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0242/2010 - 2010/2182(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0145/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейски надзорен орган на ГНСС

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган на ГНСС за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0243/2010 - 2010/2183(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0103/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: съвместно предприятие ARTEMIS

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместно предприятие ARTEMIS за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0250/2010 - 2010/2190(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0126/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“

Доклад относно освобождаване от от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместно предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0249/2010 - 2010/2189(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0128/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства

Доклад относно освобождаване от от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0251/2010 - 2010/2191(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0129/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия

Доклад относно освобождаване от от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0247/2010 - 2010/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0131/2011)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) за финансовата 2009 година [SEC(2010)0963 - C7-0248/2010 - 2010/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Georgios Stavrakakis (A7-0124/2011)

Изказаха се: Jorgo Chatzimarkakis, Ville Itälä (вследствие на последното изказване, председателят се върна на мерките за сигурност, приложими в сградите на Парламента), Tamás Deutsch, Bart Staes и Georgios Stavrakakis, които представиха своя доклад.

Изказаха се: Zsolt László Becsey (действащ председател на Съвета) и Algirdas Šemeta (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Silvana KOCH-MEHRIN
Заместник-председател

Изказаха се: Thijs Berman (докладчик по становището на комисията DEVE), Charles Goerens (докладчик по становището на комисията DEVE), Csaba Őry (докладчик по становището на комисията EMPL), Jutta Haug (докладчик по становището на комисията ENVI), Mathieu Grosch (докладчик по становището на комисията TRAN), Giommaria Uggias (докладчик по становището на комисията TRAN), Jens Geier (докладчик по становището на комисията REGI), Pat the Cope Gallagher (докладчик по становището на комисията РECH), Iratxe García Pérez (докладчик по становището на комисията FEMM), Christofer Fjellner, от името на групата PPE, Cătălin Sorin Ivan, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Andrea Češková, от името на групата ECR, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Søren Bo Søndergaard, от името на групата GUE/NGL, Marta Andreasen, от името на групата EFD, и Martin Ehrenhauser, независим член на ЕП.

(Продължение и край на разискването: вж. точка 6 от протокола от 10.5.2011 и точка 8 от протокола от 10.5.2011)

Правна информация - Политика за поверителност