Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2143(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0094/2011

Rozpravy :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Hlasovanie :

PV 10/05/2011 - 11.3
CRE 10/05/2011 - 11.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0196

Zápisnica
Utorok, 10. mája 2011 - Štrasburg

4. Absolutórium za rok 2009 (rozprava)
Doslovný zápis

Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel III – Komisia

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry [SEK(2010)0963 - C7-0211/2010- 2010/2142(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Jorgo Chatzimarkakis (A7-0134/2011)

Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rok 2009

Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2009 [2010/2204(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Jorgo Chatzimarkakis (A7-0135/2011)

Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky parlament

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel I – Európsky parlament [SEK(2010)0963 - C7-0212/2010- 2010/2143(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Ville Itälä (A7-0094/2011)

Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Rada

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel II – Rada [SEK(2010)0963 - C7-0213/2010- 2010/2144(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Crescenzio Rivellini (A7-0088/2011)

Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Súdny dvor

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel IV – Súdny dvor [SEK(2010)0963 - C7-0214/2010- 2010/2145(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Crescenzio Rivellini (A7-0137/2011)

Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Dvor audítorov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel V – Dvor audítorov [SEK(2010)0963 - C7-0215/2010- 2010/2146(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Crescenzio Rivellini (A7-0138/2011)

Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky hospodársky a sociálny výbor

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [SEK(2010)0963 - C7-0216/2010- 2010/2147(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Crescenzio Rivellini (A7-0136/2011)

Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Výbor regiónov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel VII – Výbor regiónov [SEK(2010)0963 - C7-0217/2010- 2010/2148(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Crescenzio Rivellini (A7-0139/2011)

Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky ombudsman

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel VIII — Európsky ombudsman [SEK(2010)0963 - C7-0218/2010- 2010/2149(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Crescenzio Rivellini (A7-0116/2011)

Absolutórium za rok 2009: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [SEK(2010)0963 - C7-0219/2010- 2010/2150(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Crescenzio Rivellini (A7-0117/2011)

Absolutórium za rok 2009: ôsmy, deviaty a desiaty Európsky rozvojový fond (ERF)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2009 [KOM(2010)0402 - C7-0220/2010- 2010/2151(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Bart Staes (A7-0140/2011)

Absolutórium za rok 2009: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2009: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ [2010/2271(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0149/2011)

Absolutórium za rok 2009: Európska policajná akadémia

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0241/2010- 2010/2181(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0150/2011)

Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre lieky

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0233/2010- 2010/2173(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0153/2011)

Absolutórium za rok 2009: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0232/2010- 2010/2172(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0119/2011)

Absolutórium za rok 2009: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0226/2010- 2010/2166(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0106/2011)

Absolutórium za rok 2009: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0244/2010- 2010/2184(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0118/2011)

Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0237/2010- 2010/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0123/2011)

Absolutórium za rok 2009: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0239/2010- 2010/2179(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0107/2011)

Absolutórium za rok 2009: Európska chemická agentúra

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0245/2010- 2010/2185(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0127/2011)

Absolutórium za rok 2009: Európska environmentálna agentúra

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0230/2010- 2010/2170(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0122/2011)

Absolutórium za rok 2009: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0238/2010- 2010/2178(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0146/2011)

Absolutórium za rok 2009: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0229/2010- 2010/2169(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0120/2011)

Absolutórium za rok 2009: Európska námorná bezpečnostná agentúra

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0236/2010- 2010/2176(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0132/2011)

Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0252/2010- 2010/2192(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0105/2011)

Absolutórium za rok 2009: Európska železničná agentúra

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0240/2010- 2010/2180(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0125/2011)

Absolutórium za rok 2009: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0235/2010- 2010/2175(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0109/2011)

Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0231/2010- 2010/2171(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0104/2011)

Absolutórium za rok 2009: Zásobovacia agentúra Euratomu

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0246/2010- 2010/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0144/2011)

Absolutórium za rok 2009: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0227/2010- 2010/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0108/2011)

Absolutórium za rok 2009: Eurojust

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0234/2010- 2010/2174(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0133/2011)

Absolutórium za rok 2009: Agentúra Európskej únie pre základné práva

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0228/2010- 2010/2168(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0130/2011)

Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (Frontex)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0242/2010- 2010/2182(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0145/2011)

Absolutórium za rok 2009: Európsky úrad pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0243/2010- 2010/2183(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0103/2011)

Absolutórium za rok 2009: spoločný podnik ARTEMIS

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0250/2010- 2010/2190(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0126/2011)

Absolutórium za rok 2009: spoločný podnik Čisté nebo

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0249/2010- 2010/2189(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0128/2011)

Absolutórium za rok 2009: spoločný podnik (spoločná technologická iniciatíva za inovačnú medicínu)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0251/2010- 2010/2191(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0129/2011)

Absolutórium za rok 2009: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0247/2010- 2010/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0131/2011)

Absolutórium za rok 2009: spoločný podnik SESAR

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2009 [SEK(2010)0963 - C7-0248/2010- 2010/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Georgios Stavrakakis (A7-0124/2011)

Vystúpili títo poslanci: Jorgo Chatzimarkakis, Ville Itälä (po tomto vystúpení predseda opätovne pripomenul bezpečnostné opatrenia, ktoré platia v budovách Parlamentu), Tamás Deutsch, Bart Staes a Georgios Stavrakakis, aby predstavili svoje správy.

Vystúpili: Zsolt László Becsey (úradujúci predseda Rady) a Algirdas Šemeta (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Silvana KOCH-MEHRIN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Thijs Berman (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Charles Goerens (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Csaba Őry (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Jutta Haug (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Mathieu Grosch (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Giommaria Uggias (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Jens Geier (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Pat the Cope Gallagher (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Iratxe García Pérez (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, Cătălin Sorin Ivan v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Andrea Češková v mene skupiny ECR, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Søren Bo Søndergaard v mene skupiny GUE/NGL, Marta Andreasen v mene skupiny EFD a nezaradený poslanec Martin Ehrenhauser.

(Pokračovanie a ukončenie rozpravy: pozri bod 8 zápisnice zo dňa 10.5.2011 a bod 8 zápisnice zo dňa 10.5.2011)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia