Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 10. května 2011 - Štrasburk

5. Opravy (článek 216 jednacího řádu)

Příslušné výbory předložily následující opravy textům přijatým Evropským parlamentem:

- oprava (P7_TA-PROV(2010)0431(COR01)) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 24. listopadu 2010 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/.../EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (přepracované znění) P7_TA-PROV(2010)0431 - (KOM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))-ENVI

- oprava (P7_TA-PROV(2011)0056(COR01)) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 16. února 2011 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/.../EU, kterou se mění směrnice 2001/83/ES, pokud jde o zabránění vstupu léčivých přípravků, které jsou padělané, pokud jde o identifikační údaje a údaje o jejich historii či původu, do legálního dodavatelského řetězce P7_TA-PROV(2011)0056 - (KOM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))-ENVI

- oprava (P6_TA(2009)0282(COR01)) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 23. dubna 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/..../ES , kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv sním souvisejících P6_TA(2009)0282 (KOM(2008)0464–C6-0281/2008–2008/0157(COD))-JURI

- oprava (P7_TA-PROV(2010)0393(COR01)) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 11. listopadu 2010 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 P7_TA-PROV(2010)0393 - (KOM(2009)0207–C7-0040/2009–2009/0064(COD))-ECON

Podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu se opravy považují za schválené, pokud nejpozději do čtyřiceti osmi hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o těchto opravách hlasovalo.

Opravy jsou k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.

Právní upozornění - Ochrana soukromí