Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2011. május 10., Kedd - Strasbourg

5. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke)

Az illetékes bizottságok az alábbi helyesbítéseket továbbították az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

- Helyesbítés (P7_TA-PROV(2010)0431(COR01)) az Európai Parlament 2010. november 24-i első olvasatbeli állásfoglalásához az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) irányuló javaslatról P7_TA-PROV(2010)0431 - (COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))-ENVI

- Helyesbítés (P7_TA-PROV(2011)0056(COR01)) az Európai Parlament által első olvasatban 2011. február 16-án a 2001/83/EK irányelv azonosság, előtörténet vagy eredet szempontjából hamisított gyógyszerek jogszerű ellátási láncba való bekerülésének megakadályozása tekintetében történő módosításáról szóló 2011/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról elfogadása céljából elfogadott álláspontjához P7_TA-PROV(2011)0056 - (COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))-ENVI

- Helyesbítés (P6_TA(2009)0282(COR01)) az Európai Parlament által első olvasatban 2009. április 23-án a szerzői jogok és szomszédos jogok védelmi idejéről szóló 2006/116/EK irányelvet módosító 2009/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel elfogadott álláspontjához P6_TA(2009)0282 (COM(2008)0464–C6-0281/2008–2008/0157(COD))-JURI

- Helyesbítés (P7_TA-PROV(2010)0393(COR01))az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából az Európai Parlament által első olvasatban 2010. november 11-én elfogadott állásponthoz P7_TA-PROV(2010)0393 -(COM(2009)0207–C7-0040/2009–2009/0064(COD))-ECON

Az eljárási szabályzat 216. cikkének (4) bekezdése értelmében e helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha negyvennyolc órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.

A helyesbítések rendelkezésre állnak a „Séance en direct” honlapon.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat