Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 10 mei 2011 - Straatsburg

5. Rectificaties (artikel 216 van het Reglement)

De bevoegde commissies hebben de volgende rectificaties op de door het Europees Parlement aangenomen teksten doorgegeven:

- Rectificatie (P7_TA-PROV(2010)0431(COR01)) op het standpunt van het Europees Parlement, op 24 november 2010 in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van Richtlijn 2011/.../EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (herschikking) P7_TA-PROV(2010)0431 - (COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))-ENVI

- Rectificatie (P7_TA-PROV(2011)0056(COR01)) op het standpunt van het Europees Parlement, op 16 februari 2011 in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van Richtlijn 2011/../EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG om te verhinderen dat geneesmiddelen die qua identiteit, geschiedenis of oorsprong vervalst zijn, in de legale distributieketen belanden P7_TA-PROV(2011)0056 - (COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))-ENVI

- Rectificatie (P6_TA(2009)0282(COR01)) op het standpunt van het Europees Parlement op 23 april 2009 in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van Richtlijn 2009/../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten P6_TA(2009)0282 (COM(2008)0464–C6-0281/2008–2008/0157(COD))-JURI

- Rectificatie (P7_TA-PROV(2010)0393(COR01)) op het standpunt van het Europees Parlement, op 11 november 2010 in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van Richtlijn 2011/../EU van het Europees Parlement en de Raad inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 P7_TA-PROV(2010)0393 -(COM(2009)0207–C7-0040/2009–2009/0064(COD))-ECON

Overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen achtenveertig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificaties zijn beschikbaar op de website Séance en direct.

Juridische mededeling - Privacybeleid