Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 10 maja 2011 r. - Strasburg

5. Sprostowania (art. 216 Regulaminu)

Właściwe komisje przekazały następujące sprostowania do tekstów przyjętych przez Parlament Europejski.

- Sprostowanie (P7_TA-PROV(2010)0431(COR01)) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 24 listopada 2010 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/.../UE dotyczącej ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (przekształcenie) P7_TA-PROV(2010)0431 - (COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))-ENVI

- Sprostowanie (P7_TA-PROV(2011)0056(COR01)) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 16 lutego 2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/.../UE zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w zakresie zapobiegania wprowadzaniu do legalnego systemu dystrybucji produktów leczniczych sfałszowanych pod względem tożsamości, historii lub źródła pochodzenia P7_TA-PROV(2011)0056 - (COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))-ENVI

- Sprostowanie ((P6_TA(2009)0282(COR01)) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE zmieniającej dyrektywę 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych P6_TA(2009)0282 (COM(2008)0464–C6-0281/2008–2008/0157(COD))-JURI

- Sprostowanie (P7_TA-PROV(2010)0393(COR01)) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 11 listopada 2010 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywy 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 P7_TA-PROV(2010)0393 -(COM(2009)0207–C7-0040/2009–2009/0064(COD))-ECON

Zgodnie z art. 216 ust. 4 Regulaminu sprostowania te uważa się się za zatwierdzone, chyba że w ciągu 48 godzin grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie ich pod głosowanie.

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Séance en direct.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności