Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2299(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0166/2011

Debates :

PV 11/05/2011 - 4
CRE 11/05/2011 - 4

Balsojumi :

PV 11/05/2011 - 5.21
CRE 11/05/2011 - 5.21
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0228

Protokols
Trešdiena, 2011. gada 11. maijs - Strasbūra

4. Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas būtiskākie aspekti un pamatvirzienu izvēle (LES 36. pants) - Stāvoklis Sīrijā un Ašrafas nometnē un Ēģiptes koptu kristiešu kopienas stāvoklis - Padomes gada ziņojums Parlamentam par kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) galvenajiem aspektiem un pamatvirzienu izvēli 2009. gadā - Kopējās drošības un aizsardzības politikas attīstība pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā - ES kā globāla spēka nozīme daudzpusējās organizācijās (debates)
Stenogramma

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas būtiskākie aspekti un pamatvirzienu izvēle (LES 36. pants).

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā un Ašrafas nometnē un Ēģiptes koptu kristiešu kopienas stāvoklis.

Ziņojums par Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) galvenajiem aspektiem un pamatvirzienu izvēli 2009. gadā, kuru Eiropas Parlamentam iesniedza, piemērojot 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma II daļas G sadaļas 43. punktu [2010/2124(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Gabriele Albertini (A7-0168/2011).

Ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas attīstību pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā [2010/2299(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A7-0166/2011).

Ziņojums par ES kā globāla spēka nozīmi daudzpusējās organizācijās [2010/2298(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: María Muñiz De Urquiza (A7-0181/2011).

Sēdes vadītājs teica īsu ievadrunu.

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Martin Schulz S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā un Bastiaan Belder EFD grupas vārdā.

Gabriele Albertini, Roberto Gualtieri un María Muñiz De Urquiza iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Catherine Ashton, Jörg Leichtfried (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs) un Krzysztof Lisek.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Véronique De Keyser, Alexander Graf Lambsdorff, Michał Tomasz Kamiński, Franziska Katharina Brantner, Takis Hadjigeorgiou, Fiorello Provera, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Geoffrey Van Orden, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva, Nicole Sinclaire, Ulrike Lunacek, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva, Nicole Sinclaire, Patrick Le Hyaric, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva, Alexander Graf Lambsdorff, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kristian Vigenin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Mirosław Piotrowski, Reinhard Bütikofer, Sampo Terho, Béla Kovács, Elmar Brok, Richard Howitt, Anneli Jäätteenmäki, Struan Stevenson, David Campbell Bannerman, Mario Mauro un Pier Antonio Panzeri.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jelko Kacin, Paweł Robert Kowal, Jacek Saryusz-Wolski, Libor Rouček, Ria Oomen-Ruijten, Maria Eleni Koppa, Michael Gahler, Luis Yáñez-Barnuevo García, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Arnaud Danjean, Andrey Kovatchev, Alojz Peterle, Alejo Vidal-Quadras un Dominique Baudis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Ibrisagic, Ana Gomes, Antonyia Parvanova, Heidi Hautala, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Marco Scurria un Boris Zala.

Uzstājās Roberto Gualtieri, Gabriele Albertini, María Muñiz De Urquiza un Catherine Ashton.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 11. maija protokola 5.20. punkts, 2011. gada 11. maija protokola 5.21. punkts un 2011. gada 11. maija protokola 5.22. punkts.

(Gaidot balsošanas laiku, sēde tika pārtraukta uz neilgu laiku.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika