Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2678(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000092/2011 (B7-0305/2011)

Debatter :

PV 11/05/2011 - 16
CRE 11/05/2011 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 11 maj 2011 - Strasbourg

16. Komplettering av ILO:s konvention med en rekommendation om hushållsarbetare (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-000092/2011) från Pervenche Berès, för utskottet EMPL, till kommissionen:Komplettering av ILO:s konvention med en rekommendation om hushållsarbetare (B7-0305/2011)

Pervenche Berès utvecklade den muntliga frågan.

László Andor (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Csaba Őry för PPE-gruppen, Alejandro Cercas för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Thomas Händel för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Elisabeth Morin-Chartier, Edite Estrela, Kyriacos Triantaphyllides och Thomas Mann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo och Elisabeth Schroedter.

Talare: László Andor.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Pervenche Berès, för utskottet EMPL, om förslaget till ILO:s konvention som kompletteras med en rekommendation om hushållsarbetare (B7-0296/2011)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.8 i protokollet av den 12.5.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy