Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 12. maj 2011 - Strasbourg

5. Krise i den europæiske fiskerisektor som følge af stigende oliepriser (indgivne beslutningsforslag)

Mundtlig forespørgsel (O-000096/2011) af João Ferreira og Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Krise i fiskerisektoren som følge af stigningen i brændstofpriserne (B7-0306/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000101/2011) af Alain Cadec, Antonello Antinoro, Jim Higgins, Jarosław Leszek Wałęsa, Maria do Céu Patrão Neves, Werner Kuhn, Ioannis A. Tsoukalas, Crescenzio Rivellini, Rareş-Lucian Niculescu, Vito Bonsignore og Salvador Garriga Polledo for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Krise i den europæiske fiskerisektor som følge af stigende oliepriser (B7-0307/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000102/2011) af Philippe de Villiers og Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen, til Kommissionen: Krise i den europæiske fiskerisektor på grund af stigende oliepriser (B7-0308/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000106/2011) af Britta Reimers for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Krise i den europæiske fiskerisektor som følge af stigende oliepriser (B7-0310/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000107/2011) af Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Luis Manuel Capoulas Santos, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Guido Milana, Ulrike Rodust, Antolín Sánchez Presedo og Catherine Trautmann for S&D-Gruppen, til Kommissionen: De stigende oliepriser og støtte til fiskerne (B7-0311/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000113/2011) af Isabella Lövin for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: Krise i fiskerisektoren som følge af stigende oliepriser (B7-0313/2011)

Forhandlingen havde fundet sted den 9. maj 2011 (punkt 17 i protokollen af 9.5.2011).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Alain Cadec, Antonello Antinoro, Jarosław Leszek Wałęsa, Maria do Céu Patrão Neves, Jim Higgins, Ioannis A. Tsoukalas, Rareş-Lucian Niculescu, Crescenzio Rivellini, Werner Kuhn og Vito Bonsignore for PPE-Gruppen, om krisen i den europæiske fiskerisektor som følge af stigende oliepriser (B7-0297/2011)

- Philippe de Villiers og Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen, om krisen i den europæiske fiskerisektor på grund af stigende oliepriser (B7-0298/2011)

- Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen, om krisen i den europæiske fiskerisektor som følge af stigende oliepriser (B7-0299/2011)

- Britta Reimers for ALDE-Gruppen, om krisen i den europæiske fiskerisektor som følge af stigende oliepriser (B7-0300/2011)

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda og Jean-Paul Besset for Verts/ALE-Gruppen, om krisen i den europæiske fiskerisektor som følge af stigende oliepriser (B7-0321/2011)

- Ulrike Rodust for S&D-Gruppen, om krisen i den europæiske fiskerisektor som følge af stigende oliepriser (B7-0322/2011)

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer og Elie Hoarau for GUE/NGL-Gruppen, om krisen i fiskerisektoren som følge af de stigende brændstofpriser (B7-0323/2011).

Afstemning: punkt 12.5 i protokollen af 12.5.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik