Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2011 m. gegužės 12 d. - Strasbūras

5.  Krizė Europos žuvininkystės sektoriuje išaugus naftos kainoms ( pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų )

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000096/2011), kurį pateikė João Ferreira ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Žuvininkystės sektoriaus krizė dėl kuro kainų augimo (B7-0306/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000101/2011), kurį pateikė Alain Cadec, Antonello Antinoro, Jim Higgins, Jarosław Leszek Wałęsa, Maria do Céu Patrão Neves, Werner Kuhn, Ioannis A. Tsoukalas, Crescenzio Rivellini, Rareş-Lucian Niculescu, Vito Bonsignore ir Salvador Garriga Polledo PPE frakcijos vardu Komisijai: Naftos kainų augimo sukelta Europos žuvininkystės sektoriaus krizė (B7-0307/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000102/2011), kurį pateikė Philippe de Villiers ir Juozas Imbrasas EFD frakcijos vardu Komisijai: Dėl naftos kainos augimo kilusi Europos žuvininkystės sektoriaus krizė (B7-0308/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000106/2011), kurį pateikė Britta Reimers ALDE frakcijos vardu Komisijai: Naftos kainų augimo sukelta Europos žuvininkystės sektoriaus krizė (B7-0310/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000107/2011), kurį pateikė Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Luis Manuel Capoulas Santos, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Guido Milana, Ulrike Rodust, Antolín Sánchez Presedo ir Catherine Trautmann S&D frakcijos vardu Komisijai: Kylančios naftos kainos ir parama žvejams (B7-0311/2011);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000113/2011), kurį pateikė Isabella Lövin Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Naftos kainų augimo sukelta žuvininkystės sektoriaus krizė (B7-0313/2011)

Diskusijos buvo surengtos 2011 m. gegužės 9 d. (punktas 17 protokolo 9.5.2011).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Alain Cadec, Antonello Antinoro, Jarosław Leszek Wałęsa, Maria do Céu Patrão Neves, Jim Higgins, Ioannis A. Tsoukalas, Rareş-Lucian Niculescu, Crescenzio Rivellini, Werner Kuhn ir Vito Bonsignore PPE frakcijos vardu – dėl naftos kainų augimo sukeltos Europos žuvininkystės sektoriaus krizės (B7-0297/2011);

- Philippe de Villiers ir Juozas Imbrasas EFD frakcijos vardu – dėl naftos kainos augimo kilusios Europos žuvininkystės sektoriaus krizės (B7-0298/2011);

- Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu – dėl naftos kainų augimo sukeltos Europos žuvininkystės sektoriaus krizės (B7-0299/2011);

- Britta Reimers ALDE frakcijos vardu – dėl naftos kainų augimo sukeltos Europos žuvininkystės sektoriaus krizės (B7-0300/2011);

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda ir Jean-Paul Besset Verts/ALE frakcijos vardu – dėl naftos kainų augimo sukeltos Europos žuvininkystės sektoriaus krizės (B7-0321/2011);

- Ulrike Rodust S&D frakcijos vardu – Naftos kainų augimo sukelta Europos žuvininkystės sektoriaus krizė (B7-0322/2011);

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer ir Elie Hoarau GUE/NGL frakcijos vardu – dėl naftos kainų augimo sukeltos Europos žuvininkystės sektoriaus krizės (B7-0323/2011).

Balsavimas: punktas 12.5 protokolo 12.5.2011.

Teisinė informacija - Privatumo politika