Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 12. května 2011 - Štrasburk

6. Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Mauritánií (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000038/2011), kterou pokládá Carmen Fraga Estévez za výbor PECH Komisi: Jednání o obnovení dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauritánií (B7-0018/2011)

Rozprava se konala dne 7. března 2011 (bod 19 zápisu ze dne 7.3.2011).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE o obnovení protokolu k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi ES a Mauritánií (B7-0193/2011);

- Ulrike Rodust za skupinu S&D o jednání o obnovení protokolu k Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauritánií (B7-0194/2011);

- Isabella Lövin a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o jednání ohledně obnovení Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauritánií (B7-0195/2011);

- Carl Haglund za skupinu ALDE o obnovení protokolu k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauritánií (B7-0196/2011);

- João Ferreira za skupinu GUE/NGL o dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauritánií (B7-0197/2011/rev).

Hlasování: bod 12.3 zápisu ze dne 12.5.2011.

Právní upozornění - Ochrana soukromí