Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 12. maj 2011 - Strasbourg

6. Fiskeripartnerskabsaftalen EU-Mauretanien (indgivne beslutningsforslag)

Mundtlig forespørgsel (O-000038/2011) afCarmen Fraga Estévez, for PECH, til Kommissionen: Forhandlinger om fornyelse af partnerskabsaftalen om fiskeri mellem EU og Mauretanien (B7-0018/2011)

Forhandlingen havde fundet sted den 7. marts 2011 (punkt 19 i protokollen af 7.3.2011).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Carmen Fraga Estévez for PPE-Gruppen, om fornyelse af protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem det europæiske fællesskab og Mauretanien (B7-0193/2011)

- Ulrike Rodust for S&D-Gruppen, om forhandlingerne om fornyelse af protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauretanien (B7-0194/2011)

- Isabella Lövin og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, om forhandlingerne vedrørende fornyelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauretanien (B7-0195/2011)

- Carl Haglund for ALDE-Gruppen, om fornyelse af protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Mauretanien (B7-0196/2011)

- João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, om fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauretanien (B7-0197/2011/rev).

Afstemning: punkt 12.3 i protokollen af 12.5.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik