Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 12. toukokuuta 2011 - Strasbourg

6. EU:n ja Mauritanian välinen kalastuskumppanuussopimus (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullinen kysymys (O-000038/2011) Carmen Fraga Estévez PECH-valiokunnan puolesta komissiolle: Neuvottelut Euroopan unionin ja Mauritanian välisen kalastuskumppanuussopimuksen uudistamiseksi (B7-0018/2011)

Keskustelu käytiin 7. maaliskuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 7.3.2011, kohta 19).

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Carmen Fraga Estévez PPE-ryhmän puolesta EY:n ja Mauritanian välisen kalastuskumppanuussopimuksen pöytäkirjan uusimisesta (B7-0193/2011)

- Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta neuvotteluista Euroopan unionin ja Mauritanian välisen kalastuskumppanuussopimuksen pöytäkirjan uusimiseksi (B7-0194/2011)

- Isabella Lövin ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta neuvotteluista Euroopan unionin ja Mauritanian välisen kalastuskumppanuussopimuksen pöytäkirjan uusimiseksi (B7-0195/2011)

- Carl Haglund ALDE-ryhmän puolesta Euroopan yhteisön ja Mauritanian välisen kalastuskumppanuussopimuksen pöytäkirjan uusimisesta (B7-0196/2011)

- João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta Euroopan unionin ja Mauritanian välisestä kalastuskumppanuussopimuksesta (B7-0197/2011)/rev

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.5.2011, kohta 12.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö