Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 12 maja 2011 r. - Strasburg

6. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Mauretanią (złożone projekty rezolucji)

Pytanie ustne (O-000038/2011), które skierowała do Komisji Carmen Fraga Estévez w imieniu komisji PECH: Negocjacje w sprawie przedłużenia umowy o partnerstwie w dziedzinie rybołówstwa między Unią Europejską a Mauretanią (B7-0018/2011)

Debata odbyła się dnia 7 marca 2011 (pkt 19 protokołu z dnia 7.3.2011).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Carmen Fraga Estévez w imieniu grupy PPE w sprawie odnowienia protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (B7-0193/2011);

- Ulrike Rodust w imieniu grupy S&D w sprawie negocjacji dotyczących odnowienia protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Mauretanią (B7-0194/2011);

- Isabella Lövin i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie negocjacji dotyczących odnowienia umowy partnerskiej w sprawie połowów między UE i Mauretanią (B7-0195/2011);

- Carl Haglund w imieniu grupy ALDE w sprawie odnowienia protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Mauretanią (B7-0196/2011);

- João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Unią Europejską a Mauretanią (B7-0197/2011)./rev.

Głosowanie: pkt 12.3 protokołu z dnia 12.5.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności