Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 12 maj 2011 - Strasbourg

6. Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauretanien (ingivna resolutionsförslag)

Muntlig fråga (O-000038/2011) från Carmen Fraga Estévez, för utskottet PECH, till kommissionen: Förhandlingarna om förnyat partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska unionen och Mauretanien (B7-0018/2011)

Debatten hölls den 7 mars 2011 (punkt 19 i protokollet av den 7.3.2011).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Carmen Fraga Estévez för PPE-gruppen, om ett förnyat partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Mauretanien (B7-0193/2011);

- Ulrike Rodust för S&D-gruppen, om förhandlingarna om en förnyelse av protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Mauretanien (B7-0194/2011);

- Isabella Lövin och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om förhandlingarna om ett förnyat partnerskapsavtal om fiske mellan EU och Mauretanien (B7-0195/2011);

- Carl Haglund för ALDE-gruppen, om ett förnyat partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska unionen och Mauretanien (B7-0196/2011);

- João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, om partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Mauretanien (B7-0197/2011)./rev.

Omröstning: punkt 12.3 i protokollet av den 12.5.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy