Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 12. maj 2011 - Strasbourg

7. Offentlige indkøb (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Kommissionen: Offentlige indkøb

Forhandlingen havde fundet sted den 6. april 2011 (punkt 4 i protokollen af 6.4.2011 og punkt 6 i protokollen af 6.4.2011).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Frank Engel, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis, Zuzana Roithová for PPE-Gruppen, Evelyne Gebhardt, Bernadette Vergnaud for S&D-Gruppen, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi for ALDE-Gruppen, Malcolm Harbour for ECR-Gruppen, Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, om lige adgang til offentlige markeder i EU og i tredjelande og om revision af lovrammerne for offentlige indkøb, herunder koncessioner (B7-0284/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong, Thomas Händel for GUE/NGL-Gruppen, om offentlige indkøbskontrakter (B7-0285/2011).

Afstemning: punkt 12.4 i protokollen af 12.5.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik