Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 12 май 2011 г. - Страсбург

8. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber от Дания) (COM(2011)0258 - C7-0112/2011 - 2011/2092(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard от Дания) (COM(2011)0251 - C7-0114/2011 - 2011/2093(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL

Правна информация - Политика за поверителност