Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2159(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0099/2011

Rozpravy :

PV 12/05/2011 - 9
CRE 12/05/2011 - 9

Hlasování :

PV 12/05/2011 - 12.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0231

Zápis
Čtvrtek, 12. května 2011 - Štrasburk

9. Mládež v pohybu – rámec pro zlepšení evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy – Učení se v raném věku v Evropské unii – Kulturní dimenze vnější činnosti EU – Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví – Sarajevo jako Evropské hlavní město kultury v roce 2014 (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o iniciativě Mládež v pohybu – rámec pro zlepšení evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy [2010/2307(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Milan Zver (A7-0169/2011)

Zpráva o učení se v raném věku v Evropské unii [2010/2159(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Mary Honeyball (A7-0099/2011)

Zpráva o kulturních dimenzích vnější činnosti EU [2010/2161(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Marietje Schaake (A7-0112/2011)

Zpráva o uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví [2010/2156(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0143/2011)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000061/2011), kterou pokládá Doris Pack za výbor CULT Komisi: Sarajevo jako Evropské hlavní město kultury v roce 2014 (B7-0215/2011).

Milan Zver, Mary Honeyball a Marietje Schaake uvedli zprávy.

Doris Pack rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid uvedla zprávu.

Vystoupila Androulla Vassiliou (členka Komise).

Vystoupili: William (The Earl of) Dartmouth (navrhovatel výboru INTA), Jutta Steinruck (navrhovatelka výboru EMPL), Karima Delli (navrhovatelka výboru EMPL), Ivo Belet (navrhovatel výboru ITRE), Oldřich Vlasák (navrhovatel výboru REGI), Cecilia Wikström (navrhovatelka výboru JURI), Marco Scurria za skupinu PPE, Katarína Neveďalová za skupinu S&D, Hannu Takkula za skupinu ALDE, Emma McClarkin za skupinu ECR, Oriol Junqueras Vies za skupinu Verts/ALE, Rui Tavares za skupinu GUE/NGL, Giancarlo Scottà za skupinu EFD, Dimitar Stoyanov nezařazený, Alajos Mészáros, Knut Fleckenstein, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat, Juozas Imbrasas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia Costa, Liam Aylward, Kay Swinburne, Helga Trüpel, Paul Murphy, Derek Roland Clark, Marielle Gallo a Maria Badia i Cutchet, Marietje Schaake, Paweł Robert Kowal, Heinz K. Becker, Cătălin Sorin Ivan, Ivo Vajgl, Valdemar Tomaševski, Anna Záborská, Chrysoula Paliadeli, Sabine Verheyen, Barbara Matera, Olga Sehnalová, Roberta Angelilli, Nessa Childers, Piotr Borys, Monika Smolková, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Emine Bozkurt a Kinga Göncz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Francisco José Millán Mon, Wojciech Michał Olejniczak, João Ferreira, Nikolaos Salavrakos, Andrew Henry William Brons, Damien Abad, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Joanna Katarzyna Skrzydlewska a Evelyn Regner.

Vystoupili: Androulla Vassiliou, Milan Zver, Mary Honeyball, Marietje Schaake a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Doris Pack za výbor CULT o Sarajevu jako Evropském hlavním městě kultury pro rok 2014 (B7-0281/2011).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 12.1 zápisu ze dne 12.5.2011.

Právní upozornění - Ochrana soukromí