Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2159(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0099/2011

Forhandlinger :

PV 12/05/2011 - 9
CRE 12/05/2011 - 9

Afstemninger :

PV 12/05/2011 - 12.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0231

Protokol
Torsdag den 12. maj 2011 - Strasbourg

9. Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa - Indlæring i tidlig alder - De kulturelle dimensioner ved EU's foranstaltninger udadtil - Frigørelse af de kulturelle og kreative industriers potentiale - Sarajevo som europæisk kulturhovedstad 2014 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa [2010/2307(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Milan Zver (A7-0169/2011)

Betænkning om indlæring i tidlig alder i Den Europæiske Union [2010/2159(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Mary Honeyball (A7-0099/2011)

Betænkning om de kulturelle dimensioner ved EU's foranstaltninger udadtil [2010/2161(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Marietje Schaake (A7-0112/2011)

Betænkning om frigørelse af de kulturelle og kreative industriers potentiale [2010/2156(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0143/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000061/2011), af Doris Pack, for CULT, til Kommissionen: Sarajevo som Europæisk Kulturhovedstad 2014 (B7-0215/2011).

Milan Zver, Mary Honeyball og Marietje Schaake forelagde deres betænkninger.

Doris Pack begrundede den mundtlige forespørgsel.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid forelagde sin betænkning.

Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: William (The Earl of) Dartmouth (ordfører for udtalelse fra INTA), Jutta Steinruck (ordfører for udtalelse fra EMPL), Karima Delli (ordfører for udtalelse fra EMPL), Ivo Belet (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Oldřich Vlasák (ordfører for udtalelse fra REGI), Cecilia Wikström (ordfører for udtalelse fra JURI), Marco Scurria for PPE-Gruppen, Katarína Neveďalová for S&D-Gruppen, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, Oriol Junqueras Vies for Verts/ALE-Gruppen, Rui Tavares for GUE/NGL-Gruppen, Giancarlo Scottà for EFD-Gruppen, Dimitar Stoyanov, løsgænger, Alajos Mészáros, Knut Fleckenstein, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat, Juozas Imbrasas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia Costa, Liam Aylward, Kay Swinburne, Helga Trüpel, Paul Murphy, Derek Roland Clark, Marielle Gallo og Maria Badia i Cutchet, Marietje Schaake, Paweł Robert Kowal, Heinz K. Becker, Cătălin Sorin Ivan, Ivo Vajgl, Valdemar Tomaševski, Anna Záborská, Chrysoula Paliadeli, Sabine Verheyen, Barbara Matera, Olga Sehnalová, Roberta Angelilli, Nessa Childers, Piotr Borys, Monika Smolková, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Emine Bozkurt og Kinga Göncz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Francisco José Millán Mon, Wojciech Michał Olejniczak, João Ferreira, Nikolaos Salavrakos, Andrew Henry William Brons, Damien Abad, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Joanna Katarzyna Skrzydlewska og Evelyn Regner.

Talere: Androulla Vassiliou, Milan Zver, Mary Honeyball, Marietje Schaake og Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Doris Pack, for CULT, om Sarajevo som Europæisk Kulturhovedstad 2014 (B7-0281/2011).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.1 i protokollen af 12.5.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik