Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2159(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0099/2011

Debatten :

PV 12/05/2011 - 9
CRE 12/05/2011 - 9

Stemmingen :

PV 12/05/2011 - 12.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0231

Notulen
Donderdag 12 mei 2011 - Straatsburg

9. Jeugd in beweging - een kaderinitiatief voor verbetering van de onderwijs- en opleidingsstelsels in Europa - Voorschools leren - De culturele dimensies van het externe optreden van de EU - Het potentieel van culturele en creatieve industrieën vrijmaken - Sarajevo als Culturele Hoofdstad van Europa 2014 (debat)
Volledige verslagen

Verslag over Jeugd in beweging - een kaderinitiatief voor verbetering van de onderwijs- en opleidingsstelsels in Europa [2010/2307(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Milan Zver (A7-0169/2011)

Verslag over voorschools leren in de Europese Unie [2010/2159(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Mary Honeyball (A7-0099/2011)

Verslag over de culturele dimensies van het externe optreden van de EU [2010/2161(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Marietje Schaake (A7-0112/2011)

Verslag over "Het potentieel van culturele en creatieve industrieën vrijmaken" [2010/2156(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0143/2011)

Mondelinge vraag (O-000061/2011), van Doris Pack, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: Sarajevo als Culturele Hoofdstad van Europa 2014 (B7-0215/2011).

Milan Zver, Mary Honeyball en Marietje Schaake leiden hun verslagen in.

Doris Pack licht de mondelinge vraag toe.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door William (The Earl of) Dartmouth (rapporteur voor advies van de Commissie INTA), Jutta Steinruck (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Karima Delli (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Ivo Belet (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Oldřich Vlasák (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Cecilia Wikström (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Marco Scurria, namens de PPE-Fractie, Katarína Neveďalová, namens de S&D-Fractie, Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Oriol Junqueras Vies, namens de Verts/ALE-Fractie, Rui Tavares, namens de GUE/NGL-Fractie, Giancarlo Scottà, namens de EFD-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-ingeschrevene, Alajos Mészáros, Knut Fleckenstein, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat, Juozas Imbrasas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia Costa, Liam Aylward, Kay Swinburne, Helga Trüpel, Paul Murphy, Derek Roland Clark, Marielle Gallo en Maria Badia i Cutchet, Marietje Schaake, Paweł Robert Kowal, Heinz K. Becker, Cătălin Sorin Ivan, Ivo Vajgl, Valdemar Tomaševski, Anna Záborská, Chrysoula Paliadeli, Sabine Verheyen, Barbara Matera, Olga Sehnalová, Roberta Angelilli, Nessa Childers, Piotr Borys, Monika Smolková, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Emine Bozkurt en Kinga Göncz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, Wojciech Michał Olejniczak, João Ferreira, Nikolaos Salavrakos, Andrew Henry William Brons, Damien Abad, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Joanna Katarzyna Skrzydlewska en Evelyn Regner.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou, Milan Zver, Mary Honeyball, Marietje Schaake en Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Doris Pack, namens de Commissie CULT, over Sarajevo als Culturele Hoofdstad van Europa voor het jaar 2014 (B7-0281/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.1 van de notulen van 12.5.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid