Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2159(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0099/2011

Debaty :

PV 12/05/2011 - 9
CRE 12/05/2011 - 9

Głosowanie :

PV 12/05/2011 - 12.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0231

Protokół
Czwartek, 12 maja 2011 r. - Strasburg

9. „Mobilna młodzież”– ramy dla ulepszania europejskiego systemu kształcenia ogólnego i zawodowego - Nauczanie początkowe - Kulturowy wymiar działań zewnętrznych UE - Uwalnianie potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej - Sarajewo Europejską Stolicą Kultury w 2014 r. (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie programu „Mobilna młodzież”– ramy dla ulepszania europejskiego systemu kształcenia ogólnego i zawodowego [2010/2307(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Milan Zver (A7-0169/2011)

Sprawozdanie dotyczące nauczania początkowego w Unii Europejskiej [2010/2159(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Mary Honeyball (A7-0099/2011)

Sprawozdanie dotyczące kulturowego wymiaru działań zewnętrznych UE [2010/2161(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Marietje Schaake (A7-0112/2011)

Sprawozdanie w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej [2010/2156(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0143/2011)

Pytanie ustne (O-000061/2011), zadane przez Doris Pack, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Sarajewo Europejską Stolicą Kultury w 2014 r. (B7-0215/2011).

Milan Zver, Mary Honeyball i Marietje Schaake przedstawili sprawozdania.

Doris Pack zadał pytanie ustne.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Androulla Vassiliou (członkini Komisji).

Głos zabrali: William (The Earl of) Dartmouth (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Jutta Steinruck (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Karima Delli (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Ivo Belet (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Oldřich Vlasák (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Cecilia Wikström (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Marco Scurria w imieniu grupy PPE, Katarína Neveďalová w imieniu grupy S&D, Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Oriol Junqueras Vies w imieniu grupy Verts/ALE, Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL, Giancarlo Scottà w imieniu grupy EFD, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Alajos Mészáros, Knut Fleckenstein, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat, Juozas Imbrasas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia Costa, Liam Aylward, Kay Swinburne, Helga Trüpel, Paul Murphy, Derek Roland Clark, Marielle Gallo i Maria Badia i Cutchet, Marietje Schaake, Paweł Robert Kowal, Heinz K. Becker, Cătălin Sorin Ivan, Ivo Vajgl, Valdemar Tomaševski, Anna Záborská, Chrysoula Paliadeli, Sabine Verheyen, Barbara Matera, Olga Sehnalová, Roberta Angelilli, Nessa Childers, Piotr Borys, Monika Smolková, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Emine Bozkurt i Kinga Göncz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon, Wojciech Michał Olejniczak, João Ferreira, Nikolaos Salavrakos, Andrew Henry William Brons, Damien Abad, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Evelyn Regner.

Głos zabrali: Androulla Vassiliou, Milan Zver, Mary Honeyball, Marietje Schaake i Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Doris Pack, w imieniu komisji CULT, w sprawie Sarajewa – kandydata na Europejską Stolicę Kultury w 2014 r. (B7-0281/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.1 protokołu z dnia 12.5.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności