Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2159(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0099/2011

Dezbateri :

PV 12/05/2011 - 9
CRE 12/05/2011 - 9

Voturi :

PV 12/05/2011 - 12.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0231

Proces-verbal
Joi, 12 mai 2011 - Strasbourg

9. „Tineretul în mișcare” - un cadru de îmbunătățire a sistemelor europene de educație și de formare profesională - Învăţarea în primii ani de viaţă - Dimensiunile culturale ale acţiunilor externe ale UE - Valorificarea potenţialului industriilor culturale şi creative - Sarajevo, „Capitală europeană a culturii 2014” (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la „Tineretul în mișcare” - un cadru de îmbunătățire a sistemelor europene de educație și de formare profesională [2010/2307(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportor: Milan Zver (A7-0169/2011)

Raport referitor la învățarea în primii ani de viață în Uniunea Europeană [2010/2159(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportoare: Mary Honeyball (A7-0099/2011)

Raport referitor la dimensiunile culturale ale acţiunilor externe ale UE [2010/2161(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportoare: Marietje Schaake (A7-0112/2011)

Raport referitor la valorificarea potențialului industriilor culturale și creative [2010/2156(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportoare: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0143/2011)

Întrebare orală (O-000061/2011), adresată de Doris Pack, în numele Comisiei CULT, Comisiei: Sarajevo, „Capitală europeană a culturii 2014” (B7-0215/2011).

Milan Zver, Mary Honeyball şi Marietje Schaake îşi prezintă rapoartele.

Doris Pack a dezvoltat întrebarea orală.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid şi-a prezentat raportul.

A intervenit Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

Au intervenit: William (The Earl of) Dartmouth (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Jutta Steinruck (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Karima Delli (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Ivo Belet (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Oldřich Vlasák (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Cecilia Wikström (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Marco Scurria, în numele Grupului PPE, Katarína Neveďalová, în numele Grupului S&D, Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE, Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, Oriol Junqueras Vies, în numele Grupului Verts/ALE, Rui Tavares, în numele Grupului GUE/NGL, Giancarlo Scottà, în numele Grupului EFD, Dimitar Stoyanov, neafiliat, Alajos Mészáros, Knut Fleckenstein, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat, Juozas Imbrasas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia Costa, Liam Aylward, Kay Swinburne, Helga Trüpel, Paul Murphy, Derek Roland Clark, Marielle Gallo şi Maria Badia i Cutchet, Marietje Schaake, Paweł Robert Kowal, Heinz K. Becker, Cătălin Sorin Ivan, Ivo Vajgl, Valdemar Tomaševski, Anna Záborská, Chrysoula Paliadeli, Sabine Verheyen, Barbara Matera, Olga Sehnalová, Roberta Angelilli, Nessa Childers, Piotr Borys, Monika Smolková, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Emine Bozkurt şi Kinga Göncz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Francisco José Millán Mon, Wojciech Michał Olejniczak, João Ferreira, Nikolaos Salavrakos, Andrew Henry William Brons, Damien Abad, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Joanna Katarzyna Skrzydlewska şi Evelyn Regner.

Au intervenit: Androulla Vassiliou, Milan Zver, Mary Honeyball, Marietje Schaake şi Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Doris Pack, în numele Comisiei CULT, referitoare la „Sarajevo - Capitală europeană a culturii 2014” (B7-0281/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.1 al PV din 12.5.2011.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate