Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2159(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0099/2011

Rozpravy :

PV 12/05/2011 - 9
CRE 12/05/2011 - 9

Hlasovanie :

PV 12/05/2011 - 12.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0231

Zápisnica
Štvrtok, 12. mája 2011 - Štrasburg

9. Mládež v pohybe – rámec na skvalitnenie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy - Vzdelávanie v ranom detstve - Kultúrne rozmery vonkajšej činnosti EÚ - Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu - Sarajevo ako Európske hlavné mesto kultúry v roku 2014 (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o Mládeži v pohybe: rámci na skvalitnenie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy [2010/2307(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca Milan Zver (A7-0169/2011)

Správa o vzdelávaní v ranom detstve v Európskej únii [2010/2159(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa Mary Honeyball (A7-0099/2011)

Správa o kultúrnych rozmeroch vonkajšej činnosti EÚ [2010/2161(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa Marietje Schaake (A7-0112/2011)

Správa k uvoľneniu potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu [2010/2156(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0143/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000061/2011), ktorú položila Doris Pack, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Sarajevo ako Európske hlavné mesto kultúry v roku 2014 (B7-0215/2011).

Milan Zver, Mary Honeyball a Marietje Schaake uviedli svoje správy.

Doris Pack rozvinula otázku na ústne zodpovedanie.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid uviedla správu.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: William (The Earl of) Dartmouth ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Jutta Steinruck (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Karima Delli (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Ivo Belet (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Oldřich Vlasák (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Cecilia Wikström (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Marco Scurria v mene skupiny PPE, Katarína Neveďalová v mene skupiny S&D, Hannu Takkula v mene skupiny ALDE, Emma McClarkin v mene skupiny ECR, Oriol Junqueras Vies v mene skupiny Verts/ALE, Rui Tavares v mene skupiny GUE/NGL, Giancarlo Scottà v mene skupiny EFD, nezaradený poslanec Dimitar Stoyanov, Alajos Mészáros, Knut Fleckenstein, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat, Juozas Imbrasas, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia Costa, Liam Aylward, Kay Swinburne, Helga Trüpel, Paul Murphy, Derek Roland Clark, Marielle Gallo a Maria Badia i Cutchet, Marietje Schaake, Paweł Robert Kowal, Heinz K. Becker, Cătălin Sorin Ivan, Ivo Vajgl, Valdemar Tomaševski, Anna Záborská, Chrysoula Paliadeli, Sabine Verheyen, Barbara Matera, Olga Sehnalová, Roberta Angelilli, Nessa Childers, Piotr Borys, Monika Smolková, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Emine Bozkurt a Kinga Göncz.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon, Wojciech Michał Olejniczak, João Ferreira, Nikolaos Salavrakos, Andrew Henry William Brons, Damien Abad, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Joanna Katarzyna Skrzydlewska a Evelyn Regner.

Vystúpili: Androulla Vassiliou, Milan Zver, Mary Honeyball, Marietje Schaake a Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Návrh uznesenia predložený v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Doris Pack, v mene výboru CULT, o Sarajeve ako Európskom hlavnom meste kultúry na rok 2014 (B7-0281/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.1 zápisnice zo dňa 12.5.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia