Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2307(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0169/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0169/2011

Συζήτηση :

PV 12/05/2011 - 9
CRE 12/05/2011 - 9

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2011 - 12.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0230

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο

12.1. «Νεολαία σε κίνηση» – ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με «Νεολαία σε κίνηση» - ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης [2010/2307(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Milan Zver (A7-0169/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0230)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου