Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2586(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0193/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2011 - 12.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0232

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο

12.3. Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μαυριτανίας (ψηφοφορία)

Η συζήτηση έγινε στις 7 Μαρτίου 2011 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.3.2011).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 12 Μαΐου 2011 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.5.2011).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0193/2011, B7-0194/2011, B7-0195/2011, B7-0196/2011 και B7-0197/2011/rev

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0193/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0193/2011, B7-0194/2011, B7-0195/2011, B7-0196/2011 και B7-0197/2011/rev):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Ulrike Rodust, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Carl Haglund, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Isabella Lövin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0232)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου