Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2668(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0297/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/05/2011 - 12.5

Antagna texter :

P7_TA(2011)0234

Protokoll
Torsdagen den 12 maj 2011 - Strasbourg

12.5. Kris inom den europeiska fiskesektorn till följd av höjda oljepriser (omröstning)

Debatten hölls den 9 maj 2011 (punkt 17 i protokollet av den 9.5.2011).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 12 maj 2011 (punkt 5 i protokollet av den 12.5.2011).

Resolutionsförslag B7-0297/2001, B7-0298/2011, B7-0299/2011, B7-0300/2011, B7-0321/2011, B7-0322/2011 och B7-0323/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0297/2011

(ersätter B7-0297/2001, B7-0298/2011, B7-0299/2011, B7-0322/2011 och B7-0323/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Alain Cadec för PPE-gruppen,

Ulrike Rodust för S&D-gruppen,

Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen,

João Ferreira för GUE/NGL-gruppen,

Philippe de Villiers, Juozas Imbrasas och Bastiaan Belder för EFD-gruppen

Antogs (P7_TA(2011)0234)

(Resolutionsförslagen B7-0300/2011 och B7-0321/2011 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy