Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 12. mája 2011 - Štrasburg

12. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


12.1. Mládež v pohybe – rámec na skvalitnenie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

12.2. Vzdelávanie v ranom detstve (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

12.3. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritániou (hlasovanie)

12.4. Verejné obstarávanie (hlasovanie)

12.5. Kríza v európskom sektore rybolovu spôsobená nárastom cien ropy (hlasovanie)

12.6. Preskúmanie iniciatívy „Small Business Act“ (hlasovanie)

12.7. Únia inovácií: transformácia Európy pre svet po kríze (hlasovanie)

12.8. Dohovor ILO doplnený odporúčaním o pracovníkoch v domácnosti (hlasovanie)

12.9. Odolnosť voči antibiotikám (hlasovanie)

12.10. Kultúrne rozmery vonkajšej činnosti EÚ (hlasovanie)

12.11. Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (hlasovanie)

12.12. Sarajevo ako Európske hlavné mesto kultúry v roku 2014 (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia