Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2686(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0334/2011

Разисквания :

PV 12/05/2011 - 16.3
PV 12/05/2011 - 17.3
CRE 12/05/2011 - 16.3
CRE 12/05/2011 - 17.3

Гласувания :

PV 12/05/2011 - 17.3
CRE 12/05/2011 - 17.3

Приети текстове :

P7_TA(2011)0244

Протокол
Четвъртък, 12 май 2011 г. - Страсбург

16.3. Беларус
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0332/2011, B7-0334/2011, B7-0336/2011, B7-0338/2011, B7-0339/2011 и B7-0341/2011

Jiří Maštálka, Justas Vincas Paleckis, Cristian Dan Preda, Kristiina Ojuland, Michał Tomasz Kamiński и Raül Romeva i Rueda представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Jacek Protasiewicz, от името на групата PPE, Mitro Repo, от името на групата S&D, Leonidas Donskis, от името на групата ALDE, Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Bernd Posselt и Marek Henryk Migalski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eija-Riitta Korhola, Vasilica Viorica Dăncilă, Ulrike Lunacek, относно изказването на Krisztina Morvai, Krisztina Morvai, Ulrike Lunacek, Martin Schulz, (който се възпротиви на изказването на Krisztina Morvai), Charles Tannock и Alfreds Rubiks.

Изказа се László Andor (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17.3 от протокола от 12.5.2011.

Правна информация - Политика за поверителност