Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2685(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0330/2011

Debaty :

PV 12/05/2011 - 16.2
PV 12/05/2011 - 17.2
CRE 12/05/2011 - 16.2

Głosowanie :

PV 12/05/2011 - 17.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0243

Protokół
Czwartek, 12 maja 2011 r. - Strasburg

17.2. Azerbejdżan (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0329/2011, B7-0330/2011, B7-0333/2011, B7-0335/2011, B7-337/2011, B7-0340/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0329/2011

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0330/2011

(zastępujący B7-0330/2011, B7-0333/2011, B7-0335/2011, B7-337/2011, B7-0340/2011):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Mario Mauro, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Agnès Le Brun, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Dominique Baudis i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE,
Véronique De Keyser i Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D,
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Gerben-Jan Gerbrandy, Jelko Kacin i Graham Watson w imieniu grupy ALDE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Marina Yannakoudakis, Jacek Olgierd Kurski i Zbigniew Ziobro w imieniu grupy ECR,
Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P7_TA(2011)0243)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności