Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0330/2011

Debatter :

PV 12/05/2011 - 16.2
PV 12/05/2011 - 17.2
CRE 12/05/2011 - 16.2

Omröstningar :

PV 12/05/2011 - 17.2

Antagna texter :

P7_TA(2011)0243

Protokoll
Torsdagen den 12 maj 2011 - Strasbourg

17.2. Azerbajdzjan (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0329/2011, B7-0330/2011, B7-0333/2011, B7-0335/2011, B7-337/2011, B7-0340/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0329/2011

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0330/2011

(ersätter B7-0330/2011, B7-0333/2011, B7-0335/2011, B7-337/2011, B7-0340/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Mario Mauro, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Agnès Le Brun, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Dominique Baudis och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,
Véronique De Keyser och Hannes Swoboda för S&D-gruppen,
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Gerben-Jan Gerbrandy, Jelko Kacin och Graham Watson för ALDE-gruppen,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Marina Yannakoudakis, Jacek Olgierd Kurski och Zbigniew Ziobro för ECR-gruppen,
Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0243)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy