Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2686(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0334/2011

Arutelud :

PV 12/05/2011 - 16.3
PV 12/05/2011 - 17.3
CRE 12/05/2011 - 16.3
CRE 12/05/2011 - 17.3

Hääletused :

PV 12/05/2011 - 17.3
CRE 12/05/2011 - 17.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0244

Protokoll
Neljapäev, 12. mai 2011 - Strasbourg

17.3. Valgevene (hääletus)
Istungi stenogramm

Resolutsiooni ettepanekud B7-0332/2011, B7-0334/2011, B7-0336/2011, B7-0338/2011, B7-0339/2011, B4-0341/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0332/2011

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0334/2011

(asendades B7-0334/2011, B7-0336/2011, B7-0338/2011, B7-0339/2011, B4-0341/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Dominique Baudis ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel,
Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin ja Marek Siwiec fraktsiooni S&D nimel,
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Gerben-Jan Gerbrandy ja Jelko Kacin fraktsiooni ALDE nimel,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel,
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Heidi Hautala ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0244)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika