Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 4.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 5.Κρίση στον τομέα της ευρωπαϊκής αλιείας λόγω αύξησης των τιμών του πετρελαίου (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 6.Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μαυριτανίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 7.Δημόσιες συμβάσεις (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.«Νεολαία σε κίνηση» – ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης - Μάθηση κατά τα πρώτα έτη της ζωής - Πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ - Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας - Το Σαράγεβο πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014 (συζήτηση)
 10.Δήλωση της Προεδρίας
 11.Εκστρατεία για μια καθαρή Ευρώπη και η πρωτοβουλία «Let’s do it world» για το 2012 (γραπτή δήλωση)
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  
12.1.«Νεολαία σε κίνηση» – ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
12.2.Μάθηση κατά τα πρώτα έτη της ζωής (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
12.3.Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μαυριτανίας (ψηφοφορία)
  
12.4.Δημόσιες συμβάσεις (ψηφοφορία)
  
12.5.Κρίση στον τομέα της ευρωπαϊκής αλιείας λόγω αύξησης των τιμών του πετρελαίου (ψηφοφορία)
  
12.6.Επανεξέταση της πρωτοβουλίας σχετικά με τις ΜΜΕ ("Small Business Act") (ψηφοφορία)
  
12.7.Ένωση Καινοτομίας: μεταμορφώνοντας την Ευρώπη για έναν κόσμο μετά την κρίση (ψηφοφορία)
  
12.8.Συμπλήρωση της Σύμβασης ILO (ΔΟΕ) με σύσταση σχετικά με τους οικιακούς βοηθούς (ψηφοφορία)
  
12.9.Ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά (ψηφοφορία)
  
12.10.Πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
12.11.Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ψηφοφορία)
  
12.12.Το Σαράγεβο πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014 (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
16.1.Σρι Λάνκα: παρακολούθηση της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών
  
16.2.Αζερμπαϊτζάν
  
16.3.Λευκορωσία
 17.Ώρα των ψηφοφοριών
  
17.1.Σρι Λάνκα: παρακολούθηση της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)
  
17.2.Αζερμπαϊτζάν (ψηφοφορία)
  
17.3.Λευκορωσία (ψηφοφορία)
 18.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 20.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 21.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 22.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 23.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Εκστρατεία για μια καθαρή Ευρώπη και η πρωτοβουλία «Let’s do it world» για το 2012
Συνοπτικά πρακτικά (242 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (673 kb) Παράρτημα 1 (9 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (259 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (283 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (375 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (280 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (477 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (820 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου