Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 12 maja 2011 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 4.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 5.Kryzys w europejskim sektorze rybołówstwa spowodowany wzrostem cen ropy (złożone projekty rezolucji)
 6.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Mauretanią (złożone projekty rezolucji)
 7.Zamówienia publiczne (złożone projekty rezolucji)
 8.Składanie dokumentów
 9.„Mobilna młodzież”– ramy dla ulepszania europejskiego systemu kształcenia ogólnego i zawodowego - Nauczanie początkowe - Kulturowy wymiar działań zewnętrznych UE - Uwalnianie potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej - Sarajewo Europejską Stolicą Kultury w 2014 r. (debata)
 10.Oświadczenie Przewodniczącego
 11.Inicjatywy „Cleanup in Europe” i „Let's do it World 2012” (oświadczenie pisemne)
 12.Głosowanie
  
12.1.„Mobilna młodzież”– ramy dla ulepszania europejskiego systemu kształcenia ogólnego i zawodowego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.2.Nauczanie początkowe (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.3.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Mauretanią (głosowanie)
  
12.4.Zamówienia publiczne (głosowanie)
  
12.5.Kryzys w europejskim sektorze rybołówstwa spowodowany wzrostem cen ropy (głosowanie)
  
12.6.Przegląd programu „Small Business Act” (głosowanie)
  
12.7.Unia innowacji: przekształcanie Europy po zakończeniu kryzysu na świecie (głosowanie)
  
12.8.Konwencja MOP uzupełniona o zalecenie w sprawie pracowników domowych (głosowanie)
  
12.9.Oporność na antybiotyki (głosowanie)
  
12.10.Kulturowy wymiar działań zewnętrznych UE (głosowanie)
  
12.11.Uwalnianie potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej (głosowanie)
  
12.12.Sarajewo Europejską Stolicą Kultury w 2014 r. (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 15.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
16.1.Sri Lanka: działania w następstwie sprawozdania ONZ
  
16.2.Azerbejdżan
  
16.3.Białoruś
 17.Głosowanie
  
17.1.Sri Lanka: działania w następstwie sprawozdania ONZ (głosowanie)
  
17.2.Azerbejdżan (głosowanie)
  
17.3.Białoruś (głosowanie)
 18.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 19.Skład komisji i delegacji
 20.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 21.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 22.Kalendarz następnych posiedzeń
 23.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - „ Cleanup in Europe” i „ Let's do it World 2012”
Protokół (216 kb) Lista obecności (55 kb)    Wyniki głosowań imiennych (673 kb) Załącznik 1 (8 kb) 
 
Protokół (250 kb) Lista obecności (51 kb) Wyniki głosowania (262 kb) Wyniki głosowań imiennych (364 kb)    
 
Protokół (255 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (523 kb) Wyniki głosowań imiennych (807 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności