Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 12. mája 2011 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 4.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 5.Kríza v európskom sektore rybolovu spôsobená nárastom cien ropy (predložené návrhy uznesení)
 6.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritániou (predložené návrhy uznesení)
 7.Verejné obstarávanie (predložené návrhy uznesení)
 8.Predložené dokumenty
 9.Mládež v pohybe – rámec na skvalitnenie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy - Vzdelávanie v ranom detstve - Kultúrne rozmery vonkajšej činnosti EÚ - Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu - Sarajevo ako Európske hlavné mesto kultúry v roku 2014 (rozprava)
 10.Vyhlásenie predsedníctva
 11.Vyčistenie Európy a akcia Let’s do it World 2012 (písomné vyhlásenie)
 12.Hlasovanie
  
12.1.Mládež v pohybe – rámec na skvalitnenie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.2.Vzdelávanie v ranom detstve (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.3.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritániou (hlasovanie)
  
12.4.Verejné obstarávanie (hlasovanie)
  
12.5.Kríza v európskom sektore rybolovu spôsobená nárastom cien ropy (hlasovanie)
  
12.6.Preskúmanie iniciatívy „Small Business Act“ (hlasovanie)
  
12.7.Únia inovácií: transformácia Európy pre svet po kríze (hlasovanie)
  
12.8.Dohovor ILO doplnený odporúčaním o pracovníkoch v domácnosti (hlasovanie)
  
12.9.Odolnosť voči antibiotikám (hlasovanie)
  
12.10.Kultúrne rozmery vonkajšej činnosti EÚ (hlasovanie)
  
12.11.Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (hlasovanie)
  
12.12.Sarajevo ako Európske hlavné mesto kultúry v roku 2014 (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
16.1.Srí Lanka: opatrenia v nadväznosti na správu OSN
  
16.2.Azerbajdžan
  
16.3.Bielorusko
 17.Hlasovanie
  
17.1.Srí Lanka: opatrenia v nadväznosti na správu OSN (hlasovanie)
  
17.2.Azerbajdžan (hlasovanie)
  
17.3.Bielorusko (hlasovanie)
 18.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 19.Zloženie výborov a delegácií
 20.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 21.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 22.Termíny nasledujúcich rokovaní
 23.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vyčistenie Európy a akcia Let’s do it World 2012
Zápisnica (211 kb) Prezenčná listina (55 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (673 kb) Príloha 1 (8 kb) 
 
Zápisnica (246 kb) Prezenčná listina (51 kb) Výsledky hlasovania (240 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (364 kb)    
 
Zápisnica (265 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (449 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (808 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia