Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 - Στρασβούργο

6. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο David Campbell Bannerman έχει ενταχθεί στην Ομάδα ECR από τις 24 Μαΐου 2011.

Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης έχει ενταχθεί στην Ομάδα ALDE από τις 31 Μαΐου 2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου