Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0073(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0330/2010

Внесени текстове :

A7-0330/2010

Разисквания :

PV 06/06/2011 - 16
CRE 06/06/2011 - 16

Гласувания :

PV 07/06/2011 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0253

Протокол
Понеделник, 6 юни 2011 г. - Страсбург

16. Eвропейски икономически сметки за околната среда ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда [2010/0073(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jo Leinen (A7-0330/2010)

Jo Leinen представи доклада.

Изказа се Olli Rehn (член на Комисията).

Изказаха се: Hans-Peter Martin (докладчик по становището на комисията ECON), Horst Schnellhardt, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Michail Tremopoulos, от името на групата Verts/ALE, Paul Nuttall, от името на групата EFD, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Peter Martin, Richard Seeber, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Oreste Rossi, Sophie Auconie, Karin Kadenbach, Christa Klaß и Csaba Sándor Tabajdi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paul Rübig, Angelika Werthmann и Niki Tzavela.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Franz Obermayr.

Изказаха се: Olli Rehn и Jo Leinen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 7.6.2011.

Правна информация - Политика за поверителност