Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0073(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0330/2010

Indgivne tekster :

A7-0330/2010

Forhandlinger :

PV 06/06/2011 - 16
CRE 06/06/2011 - 16

Afstemninger :

PV 07/06/2011 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0253

Protokol
Mandag den 6. juni 2011 - Strasbourg

16. Europæiske miljøøkonomiske regnskaber ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske miljøøkonomiske regnskaber [2010/0073(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jo Leinen (A7-0330/2010)

Jo Leinen forelagde sin betænkning.

Taler: Olli Rehn (medlem af Kommissionen).

Talere: Hans-Peter Martin (ordfører for udtalelse fra ECON), Horst Schnellhardt for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Michail Tremopoulos for Verts/ALE-Gruppen, Paul Nuttall for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Oreste Rossi, Sophie Auconie, Karin Kadenbach, Christa Klaß og Csaba Sándor Tabajdi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig, Angelika Werthmann og Niki Tzavela.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Franz Obermayr.

Talere: Olli Rehn og Jo Leinen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 7.6.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik