Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0073(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0330/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0330/2010

Keskustelut :

PV 06/06/2011 - 16
CRE 06/06/2011 - 16

Äänestykset :

PV 07/06/2011 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0253

Pöytäkirja
Maanantai 6. kesäkuuta 2011 - Strasbourg

16. Euroopan ympäristötilinpito ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ympäristötilinpidosta [2010/0073(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Jo Leinen (A7-0330/2010)

Jo Leinen esitteli laatimansa mietinnön.

Olli Rehn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Hans-Peter Martin (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Horst Schnellhardt PPE-ryhmän puolesta, Marita Ulvskog S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Michail Tremopoulos Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paul Nuttall EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Peter Martin, Richard Seeber, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Oreste Rossi, Sophie Auconie, Karin Kadenbach, Christa Klaß ja Csaba Sándor Tabajdi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paul Rübig, Angelika Werthmann ja Niki Tzavela.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Olli Rehn ja Jo Leinen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.6.2011, kohta 8.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö