Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0073(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0330/2010

Teksty złożone :

A7-0330/2010

Debaty :

PV 06/06/2011 - 16
CRE 06/06/2011 - 16

Głosowanie :

PV 07/06/2011 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0253

Protokół
Poniedziałek, 6 czerwca 2011 r. - Strasburg

16. Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska [2010/0073(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Jo Leinen (A7-0330/2010)

Jo Leinen przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Olli Rehn (członek Komisji).

Głos zabrali: Hans-Peter Martin (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Horst Schnellhardt w imieniu grupy PPE, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Michail Tremopoulos w imieniu grupy Verts/ALE, Paul Nuttall w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Hansa-Petera Martina, Richard Seeber, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Oreste Rossi, Sophie Auconie, Karin Kadenbach, Christa Klaß i Csaba Sándor Tabajdi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Paul Rübig, Angelika Werthmann i Niki Tzavela.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Franz Obermayr.

Głos zabrali: Olli Rehn i Jo Leinen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: punkt 8.9 protokołu z dnia 7 czerwca 2011 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności