Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0073(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0330/2010

Ingivna texter :

A7-0330/2010

Debatter :

PV 06/06/2011 - 16
CRE 06/06/2011 - 16

Omröstningar :

PV 07/06/2011 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0253

Protokoll
Måndagen den 6 juni 2011 - Strasbourg

16. Europeiska miljöräkenskaper ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska miljöräkenskaper [2010/0073(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jo Leinen (A7-0330/2010)

Jo Leinen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Talare: Hans-Peter Martin (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Horst Schnellhardt för PPE-gruppen, Marita Ulvskog för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Michail Tremopoulos för Verts/ALE-gruppen, Paul Nuttall för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Peter Martin, Richard Seeber, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Oreste Rossi, Sophie Auconie, Karin Kadenbach, Christa Klaß och Csaba Sándor Tabajdi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paul Rübig, Angelika Werthmann och Niki Tzavela.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franz Obermayr.

Talare: Olli Rehn och Jo Leinen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 7.6.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy