Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 6. června 2011 - Štrasburk

17. Výběr výkonného ředitele MMF a vnější zastupování eura (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Výběr výkonného ředitele MMF a vnější zastupování eura

Olli Rehn (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Olle Schmidt za skupinu ALDE, Kay Swinburne za skupinu ECR, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès, Patrick Le Hyaric a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: João Ferreira, Niki Tzavela, Paul Rübig a Ilda Figueiredo.

Vystoupil Olli Rehn.

Rozprava byla ukončena.

Právní upozornění - Ochrana soukromí