Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 6. juni 2011 - Strasbourg

17. Forløbet omkring udvælgelsen af ny chef for IMF og ekstern repræsentation for euroen (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Forløbet omkring udvælgelsen af ny chef for IMF og ekstern repræsentation for euroen

Olli Rehn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Corien Wortmann-Kool for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Olle Schmidt for ALDE-Gruppen, Kay Swinburne for ECR-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Jürgen Klute for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès, Patrick Le Hyaric og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: João Ferreira, Niki Tzavela, Paul Rübig og Ilda Figueiredo.

Taler: Olli Rehn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik