Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 6. kesäkuuta 2011 - Strasbourg

17. IMF:n uuden pääjohtajan valintamenettely ja euroalueen ulkoinen edustus (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: IMF:n uuden pääjohtajan valintamenettely ja euroalueen ulkoinen edustus

Olli Rehn (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Olle Schmidt ALDE-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès, Patrick Le Hyaric ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: João Ferreira, Niki Tzavela, Paul Rübig ja Ilda Figueiredo.

Olli Rehn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö