Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2043(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0160/2011

Внесени текстове :

A7-0160/2011

Разисквания :

PV 06/06/2011 - 18
CRE 06/06/2011 - 18

Гласувания :

PV 07/06/2011 - 8.10
CRE 07/06/2011 - 8.10
PV 08/06/2011 - 6.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0256

Протокол
Понеделник, 6 юни 2011 г. - Страсбург

18. Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно средносрочния преглед на Седмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демострационни дейности [2011/2043(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jean-Pierre Audy (A7-0160/2011)

Jean-Pierre Audy представи доклада.

Изказа се Máire Geoghegan-Quinn (член на Комисията).

Изказаха се: Carl Haglund (докладчик по становището на комисията BUDG), Maria Da Graça Carvalho, от името на групата PPE, Britta Thomsen, от името на групата S&D, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Vicky Ford, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Niki Tzavela, от името на групата EFD, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Владко Тодоров Панайотов, Zbigniew Ziobro, Amalia Sartori, Catherine Trautmann и Romana Jordan Cizelj.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: António Fernando Correia De Campos, Paul Rübig, Ioan Enciu, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz и Gunnar Hökmark.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Derek Vaughan, Silvia-Adriana Ţicău, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Diane Dodds, Andreas Mölzer и Jarosław Leszek Wałęsa.

Изказаха се: Máire Geoghegan-Quinn и Jean-Pierre Audy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 7.6.2011.

Правна информация - Политика за поверителност