Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2623(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000053/2011 (B7-0213/2011)

Debatten :

PV 06/06/2011 - 19
CRE 06/06/2011 - 19

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 6 juni 2011 - Straatsburg

19. Handelsbetrekkingen EU-Canada (debat)
Volledige verslagen

Mondelinge vraag (O-000053/2011) van Vital Moreira, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Handelsbetrekkingen EU-Canada (B7-0213/2011)

Vital Moreira licht de mondelinge vraag toe.

Máire Geoghegan-Quinn (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Georgios Papastamkos, namens de PPE-Fractie, David Martin, namens de S&D-Fractie, Metin Kazak, namens de ALDE-Fractie, Keith Taylor, namens de Verts/ALE-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Christofer Fjellner, Harlem Désir, Franz Obermayr, deze laatste om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Christofer Fjellner , die deze beantwoordt, Chris Davies, Frieda Brepoels, Helmut Scholz, Jarosław Leszek Wałęsa, Jörg Leichtfried, Elie Hoarau, Gianluca Susta en Kriton Arsenis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Seán Kelly, Paul Rübig, Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Ioan Enciu, João Ferreira, Jaroslav Paška en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Máire Geoghegan-Quinn.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Vital Moreira, namens de Commissie INTA, over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Canada (B7-0344/2011)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 8.6.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid