Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2149(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0187/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0187/2011

Συζήτηση :

PV 06/06/2011 - 24
CRE 06/06/2011 - 24

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2011 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0261

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 - Στρασβούργο

24. Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας: διδάγματα και μελλοντικές προοπτικές [2009/2149(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Gay Mitchell (A7-0187/2011)

Ο Gay Mitchell προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská και Vasilica Viorica Dăncilă.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου