Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2011 m. birželio 7 d. - Strasbūras

5. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Madagaskaras

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki ir Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu – dėl Madagaskaro: žmogaus teisių ir demokratijos pažeidimai ir įstatymų vaidmuo (B7-0353/2011);

- Véronique De Keyser ir Corina Creţu S&D frakcijos vardu – dėl Madagaskaro (B7-0360/2011);

- Elie Hoarau GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Madagaskaro (B7-0364/2011);

- Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Giovanni La Via ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu – dėl Madagaskaro (B7-0365/2011);

- Louis Michel, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells ir Renate Weber ALDE frakcijos vardu – dėl Madagaskaro (B7-0366/2011);

- Michèle Rivasi ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Madagaskaro (B7-0367/2011).

II.   Gvantanamas: sprendimas dėl mirties bausmės, kurį ketinama priimti artimiausiu metu

- Charles Tannock ir Jan Zahradil ECR frakcijos vardu –dėl Gvantanamo: sprendimas dėl mirties bausmės, kurį ketinama priimti artimiausiu metu (B7-0361/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Claude Moraes ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu – dėl Gvantanamo: sprendimas dėl mirties bausmės, kurį ketinama priimti artimiausiu metu (B7-0362/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Elie Hoarau ir Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Gvantanamo: sprendimas dėl mirties bausmės, kurį ketinama priimti artimiausiu metu (B7-0369/2011);

- Ioannis Kasoulides, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Michèle Striffler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah ir Giovanni La Via PPE frakcijos vardu – dėl Gvantanamo: sprendimas dėl mirties bausmės, kurį ketinama priimti artimiausiu metu ((B7-0371/2011);

- Sarah Ludford, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells ir Alexandra Thein ALDE frakcijos vardu – dėl Gvantanamo: sprendimas dėl mirties bausmės, kurį ketinama priimti artimiausiu metu (B7-0374/2011);

- Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Claude Turmes, Judith Sargentini ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Gvantanamo: sprendimas dėl mirties bausmės, kurį ketinama priimti artimiausiu metu (B7-0375/2011).

III.   Ukraina: Julijos Timošenko ir kitų buvusios vyriausybės narių atvejai

- Hannes Swoboda, Kristian Vigenin ir Marek Siwiec S&D frakcijos vardu – dėl Ukrainos: Julijos Timošenko ir kitų buvusios vyriausybės narių atvejai (B7-0363/2011);

- Jaromír Kohlíček ir Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Ukrainos: Julijos Timošenko ir kitų buvusios vyriausybės narių atvejai (B7-0368/2011);

- Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Lisek ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu – dėl Ukrainos: Julijos Timošenko ir kitų buvusios vyriausybės narių atvejai (B7-0370/2011);

- Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Gesine Meissner, Renate Weber ir Alexandra Thein ALDE frakcijos vardu – dėl Ukrainos: Julijos Timošenko ir kitų buvusios vyriausybės narių atvejai (B7-0372/2011);

- Rebecca Harms, Werner Schulz ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Ukrainos: Julijos Timošenko ir kitų buvusios vyriausybės narių atvejai (B7-0373/2011).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį.

Teisinė informacija - Privatumo politika